www.edimex-sro.cz

 Edimex s.r.o.

 

Ceník


 
Níže je Vám k dispozici kompletní ceník našich služeb. Všechny uvedené ceny pro usnadnění orientace naleznete rovněž v nabídce jednotlivých činností vždy na konci každé podstránky.
 
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.
 

  

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KORPORÁTNÍ SLUŽBY
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
 
 Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)           15.900,- Kč 
 Založení akciové společnosti (a.s.)   32.900,- Kč
 Změny ve společnostech   Cena je stanovena dle zadaných požadavků
 Zákonné změny 2014     9.800,- Kč
  
 Sídlo společnosti v Praze 1                  
 Platba na tři roky   199,- Kč / měsíčně
 Platba na dva roky   249,- Kč / měsíčně  
 Platba na rok   299,- Kč / měsíčně                              
 Platba na půl roku   450,- Kč / měsíčně

 

ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
 
 Vedení účetnictví a daňové evidence           
 Účetní záznam (položka) v účetním deníku     20,- Kč / položka                              
     
 Vedení mezd za jednoho zaměstnance   250,- Kč / měsíčně
 Cena zahrnuje:    
  >>  měsíční přehledy o výši placeného pojistného pro zdravotní pojišťovny a sociální správu
  >>  přihlášky a odhlášky zaměstnanců a organizace
  >>  roční zúčtování daně ze závislé činnosti
  >>  vystavování a evidence ELDP
  >>  rekapitulace mezd
  >>  výplatní pásky
 
 Zpracování daňových přiznání           
 Daň z přidané hodnoty      600,- Kč
 Daň z příjmu fyzických osob   2.500,- Kč
 Daň z příjmu právnických osob   4.000,- Kč
 Daň silniční
     500,- Kč /+ 100,- Kč za každé další vozidlo
 Daň z nemovitostí   1.000,- Kč / nemovitost
 Ostatní daňová přiznání (např. dědická, darovací)   1.000,- Kč
 
 Ostatní činnost    
 Ekonomicko-organizační a účetní poradenství      650,- Kč / hod.    
 Daňové poradenství      950,- Kč / hod.
 Zastupování na úřadech      600,- Kč / hod.
 Správa datových schránek      890,- Kč / měsíčně                            
 Ostatní administrativní činnost      600,- Kč / hod.
 
Měsíční paušální odměna za vedení účetnictví nebo daňové evidence je stanovena dohodou, individuálně pro každého klienta s ohledem na jeho potřeby.