www.edimex-sro.cz

 Edimex s.r.o.

 

Účetnictví


 

V rámci této služby poskytujeme:

Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence

Zpracování mzdové a personální agendy

Sestavení všech druhů daňových přiznání

Zastupování v jednání s finančními úřady a správou sociálního zabezpečení

Zastupování v jednání se zdravotními pojišťovnami

Vypracování směrnic

Vypracování příloh k účetním závěrkám

 

Vedení účetnictví představuje zejména:

     >>  zpracování daňových přiznání

       >>  kompletní zpracování a vedení účetnictví

         >>  pravidelné reporty o stavu závazků a pohledávek

           >>  vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

             >>  vystavování platebních příkazů v elektronické podobě

               >>  sestavení roční účetní závěrky včetně výkazů a zákonné přílohy

                 >>  pravidelné zasílání přehledu hospodaření (výsledovka, rozvaha, cash flow)

                    >>  řadu dalších úkonů podle individuálních požadavků a přání klienta

 

Vedení daňové evidence představuje zejména:

     >>  zpracování uzávěrky peněžního deníku

       >>  vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

         >>  zpracování přehledu majetku, závazků a pohledávek

           >>  pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení

             >>  vedení peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek

               >>  zpracování daňových přiznání a příloh s tím souvisejících

 

  

CENOVÁ KALKULACE

Kalkulace je vždy zpracována individuálně dle zadaných požadavků.

 

 
Máte-li zájem o využití našich služeb kontaktujte nás:
 

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.